Έρευνα – Μελέτες

ΕΡΕΥΝΑ

  • Ερευνητική υποτροφία ΠΕΠΗ ΛΑΤΣΗ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας το 2009 με θέμα: “ Flow cytometry specific TB lymphocytes versus currently used immunologically based tests (Elispot, QuantiFERON) in the diagnosis of tuberculosis infection in immunocompetent and immunocompromised patients”.

 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Συμμετοχή στη διεθνή κλινική μελέτη CQAB149B2350 του φαρμάκου QAB149, με τίτλο: “ Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Indacaterol (150 μg o.d.) παρεχόμενου με SDDPI σε σύγκριση με τη χρήση Τιοτροπίου (18 μg o.d.) παρεχόμενου μέσω Handihaler, σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ΧΑΠ”