Επαγγελματική εμπειρία

 

   • Νοέμβριος 2012: Εκπαίδευση επί 6μήνου στη “Μελέτη Ύπνου” στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Πνευμ. κλινική ΜΕΘ-ΜΑΦ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.
   • Απρίλιος 2012: Δεύτερη παράταση Θητείας στην 1η Πνευμονολογική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
   • Δεκέμβριος 2011: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Πνευμονολογία – Φυματιολογία.
   • Οκτώβριος 2011: Πρώτη παράταση Θητείας στην 1η Πνευμονολογική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
   • Απρίλιος 2007 – Οκτώβριος 2011: Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας στην 1η Πνευμονολογική Κλινική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
   • Μάιος 2006 – Μάρτιος 2007: Ιατρός Δημοτικού Ιατρείου Καλλιθέας Ρόδου και ιατρός προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
   • Ιανουάριος 2005 – Οκτώβριος 2005: Οπλίτης ιατρός στο στρατό ξηράς.
   • Μάιος 2004 – Δεκέμβριος 2004: Ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο.
   • Μάρτιος 2003 – Μάρτιος 2004: Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. Αγ. Ισιδώρου-Κέντρου Υγείας Έμπωνα.
   • Δεκέμβριος 2002 – Φεβρουάριος 2003: Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.