Ομιλίες σε συνέδρια

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

  • Δερματική Φυματινοαντίδραση Mantoux και συμπαγείς όγκοι. 4ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη «Κατ’ οίκον νοσηλεία», 3-4 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα.

 

  • Δερματική Φυματινοαντίδραση Mantoux και συμπαγείς όγκοι. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών «Τι νεότερο στην Ιατρική», 17-18 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα.

 

  •  Προοπτική καταγραφή της Mantoux και του QuantiFERON σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα. 5ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη «Γυναίκα και καρκίνος», 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα

 

  • Πλατινούχοι συνδυασμοί και ΜΜΚΠ: Ποιες παρενέργειες εμφανίζονται και Πότε. 6ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη «Χειρουργική & Καρκίνος», 30/11-1/12 2012, Αθήνα.

 

  • Η τοποθέτηση ενδοαυλικού stent ως θεραπευτική προσέγγιση του συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στο ΜΜΚΠ. 6ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη «Χειρουργική & Καρκίνος», 30/11-1/12 2012, Αθήνα.