Πνευμονία

Πνευμονία Streptococcus pneumoniae

Πνευμονία είναι μια φλεγμονή των πνευμόνων που προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς. Κατά την εξέλιξη της πάθησης, οι κυψελίδες και ο διάμεσος χώρος τους καταλαμβάνεται από φλεγμονώδη κύτταρα και εκκρίσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η ταξινόμηση που έχει επικρατήσει να ακολουθείται στις πνευμονίες είναι η εξής:

1) Πνευμονία της κοινότητας,
2) Νοσοκομειακή πνευμονία,
3) Πνευμονικές λοιμώξεις σε ανοσοκαταστολή.