Υπηρεσίες

Το πνευμολογικό ιατρείο προφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Σπιρομέτρηση

Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας

 • Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή

 • Μέγιστος εκούσιος αερισμός MVV

 • Καμπύλη ροής-όγκου

 • Μέγιστη εισπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MIP)

 • Μέγιστη εκπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MEP)

 • Οξυμετρία

 • Προεγχειρητική εκτίμηση επάρκειας αναπνευστικής λειτουργίας

 

Διαγνωστική Βρογχοσκόπηση για τα συνήθη νοσήματα των πνευμόνων

 

Άσθμα

Ιατρείο Βρογχικού Άσθματος

 • Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας

 • Μέτρηση εκπνεόμενου κλασματικού μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)

 • Παρακολούθηση και Θεραπεία

 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

 • Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας

 • Μέτρηση εκπνεόμενου κλασματικού μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)

 • Έλεγχος της βαρύτητας της νόσου

 • Παρακολούθηση της οξυγόνωσης

 • Αντιμετώπιση παροξύνσεων

 

Ιατρείο Διακοπής ΚαπνίσματοςΙατρείο διακοπής καπνίσματος

 • Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας

 • Μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα CO

 • Εκτίμηση Βαρύτητας Εθισμού στην Νικοτίνη (Ερωτηματολόγιο – Κλίμακα Fagerström)

 • Σύγχρονη Φαρμακευτική και Υποστηρικτική Αγωγή

 • Τακτική Παρακολούθηση

 

Σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο

 • Νυχτερινή Καταγραφή Οξυμετρίας και Καρδιακού Ρυθμού κατ’οίκον

 • Πλήρης πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου σε αναγνωρισμένο κέντρο

 • Κατάλληλη αντιμετώπιση με συσκευές θετικής πίεσης των αεραγωγών και άλλες τεχνικές

 

Έλεγχος φυματίωσης

 • Δερμοαντίδραση Mantoux για τον έλεγχο πιθανής μόλυνσης με το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης

 

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης, πνευμονολογος, Ρόδος